EUROPA OCH SPRÅKRÄTTIGHETER: vi måste agera under 2004!

Under år 2004 har den europeiska unionen framför sig ett antal inval av nya medlemsländer, och dessutom val till Europaparlamentet. Dock är språkfrågan fortfarande olöst, dold under den pseudo-flerspråkighet som favoriserar de tre starkaste språken. Som en följd av detta står vi på gränsen till ett språkligt envälde, och till slut att ett enda språk införs, till förfång för den språkliga och kulturella talrikheten i Europa. Det är av denna anledning som esperantister, bland andra, stöder bruket av ett gemensamt neutralt hjälpspråk, som är tänkt att möjliggöra lika respekt gentemot alla språk, och effektivisera den europeiska demokratin.

I enlighet med detta organiseras just nu en europa-omspännande demonstration för språklig demokrati i Europa. Huvudmålet är att skapa så mycket debatt som möjligt, i synnerhet genom media, om språkfrågan i Europa, och att på så sätt öka offentlighetens kännedom om problemet... För att uppnå detta mål behöver vi vara så många som möjligt, och från så många kulturella bakgrunder som möjligt, för att åstadkomma en reell effekt. Denna idé har sitt ursprung hos esperantisterna, och alla esperantoklubbar och -föreningar i Europa hjälper till att sprida budskapet i sina respektive regioner och länder.

Kampanjens namn EUROPA BUNTO betyder "det Europeiska kaleidoskopet". Det antyder om den festliga aspekten hos denna färgglada demonstration om den språkliga mångfalden.

Demonstrationen kommer alltså att sammanföra:

Plats: Strassburg (Frankrike), nära Europaparlamentet och Europarådet

Datum: Söndagen den 9 maj 2004 (Europadagen)

Uttrycksform: valfria språk på de medhavda plakaten; valfritt innehåll (inom ramen för respekt av deklarationen för mänskliga rättigheter och rättigheterna hos europamedborgare)

Informationskontor: presskonferens med lika representation av varje språk; översättningshjälp för alla deltagande språk

 

DENNA WEBSIDAS INNEHÅLL

Prezento (presentation): allmän information om demonstrationen och om websidan, på många europeiska språk (tack på förhand om du kan översätta denna sida till ditt språk: skicka din översättning till europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (stödföreningar): lista över alla föreningar (med länkar till deras eventuella hemsidor) som oficiellt har förklarat sin medverkan i evenemanget

Kunveturado (bilpooling): lista över erbjudanden och förfrågningar efter gemensam bilåkning till Strassburg för evenemanget

Sloganoj & materialo (slogans & material): lista över idéer till slogans och plakat för demonstrationen, och smått och gott ögongodis

Dissendolisto (distributionslista): diskussionslista för demonstrationsorganisatörer; det principiella arbetsspråket är Esperanto; du kan bli medlem genom att skicka ett tomt meddelande till europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (kontaktpersoner) : innehåller detaljer för att skicka frågor till organisatörerna ("organizantoj"), eller till den för evenemanget ansvarige sekreteraren ("sekretario"), eller för att skicka tips och erbjudanden (bilpooling, slogans, etc.), eller dina översättningar till webmastern ("TTT-estro")

Ligoj (länkar): ett antal länkar i samband med Europa och språk


(tradukis sveden : Carl Mäsak)

Hejmo