EVROPSKI JEZIKI IN JEZIOVNE PRAVICE : v letu 2004 je treba kaj storiti !

V letu 2004 se bo Evropska zveza povečala, pripravili bodo tudi evropske volitve. Jezikovni problem pa ostaja nerešen in prekrit z navidezno večjezičnostjo v prid le trem najmočnejšim jezikom. Zaradi tega dejstva tvegamo, da bomo zdrsnili v jezikovno hegemonijo in nazadnje poenotenost, ki bo ogrozila jezikovno in kulturno pestrost Evrope. Zato med drugimi tudi esperantisti podpiramo predlog skupnega (in ne enotnega) premostitvenega nevtralnega jezika, ki bi omogočal enako spoštovanje vseh jezikov in učinkovitost evropske demokracije.

S tem namenom bomo organizirali vseevropsko manifestacijo za jezikovno demokracijo v Evropi. Glavni cilj tega dejanja je sprožiti kar najširši pogovor (med drugim v množičnih občilih) o jezikovnih vidikih Evrope, da bi tako prebudili zavest javnosti o tem problemu ... in nazadnje, da bi morda le premaknili ob tej temi tudi politike. Da bi ta cilj dosegli, moramo doseči dovolj veliko število in pestrost ob tej temi. Esperantisti to manifestacijo iniciirajo in vse esperantske zveze po Evropi bodo informirale o tej akciji v svojih pokrajinah ali državah.

Ime manifestacije EUROPA BUNTO pomeni "evropska pestrost". Označuje slovesno stran te večbarvne manifestacije o jezikovni različnosti.

Ta manifestacija bo vključevala:

Kraj : Strasbourg (Francija), pred evropskim parlamentom in Svetom Evrope

Datum: v nedeljo, 9. maja 2004 (na dan Evrope)

Oblika: Prosta izbira jezika za trakove na zastavah; prosta vsebina napisov na teh trakovih (v spoštovanju deklaracije o človekovih pravicah in o pravicah evropskih državljanov)

Informacijska služba: tiskovna konferenca z enakopravnostjo predstavnikov za vsak jezik; na voljo bo prevajalska služba za vse navzoče jezike

 

VSEBINA TEH STRANI

Prezento (predstavitev): splošna predstavitev manifestacije in spletnih strani v številnih evropskih jezikih (vnaprej hvala za prevod v vaš jezik: pošljite prevod na naslov: europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (partnerska združenja): seznam vseh združenj (z navedbo naslova spletne strani, kolikor ta obstaja), ki so prijavila svojo uradno udeležbo pri manifestaciji

Kunveturado (skupna vožnja): seznam predlogov in prošenj za skupno vožnjo na manifestacijo v Strasbourgu

Sloganoj & materialo (gesla & materiali): seznam idej za gesla in letake ob manifestaciji in drugih instrumentov

Dissendolisto (seznam za razpošiljanje): seznam diskusijskih partnerjev za organizatorje manifestacije; glavni delovni jezik je esperanto. Seznam lahko naročite s tem, da pošljete prazno sporočilo na naslov: europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (stik): možnosti kontaktov za vprašanja organizatorjem ("organizantoj") ali odgovornemu tajniku manifestacije ("sekretario") in za vaše predloge (skupna vožnja, gesla itd.) ali za vaše prevode ("TTT-estro")

Ligoj (povezave): nekaj povezav na temo Evrope in jezikov


(tradukis slovenen : Vinko Ošlak)

Hejmo