EURÓPA A JAZYKOVÉ PRÁVA: nutnosť konať v roku 2004!

V priebehu roka 2004 dôjde k rozšíreniu Európskej únie a zároveň sa budú konať európske voľby. Napriek tomu ostáva jazykový problém neriešený – zodpovední činitelia ho schovávajú za takzvanú mnohojazyčnosť, ktorá však v skutočnosti favorizuje len 3 najsilnejšie jazyky. Kvôli tomu riskujeme vznik jazykovej hegemónie a následne jednofarebnosti, ktorá ohrozí jazykovú a kultúrnu diverzitu Európy. Preto esperantisti okrem iného podporujú návrh spoločného (a nie monopolného) neutrálneho mostového jazyka, ktorý by umožnil rešpektovanie rovnosti všetkých jazykov a účinné uplatňovanie európskej demokracie.

S týmto zámerom sa organizuje celoeurópska manifestácia za jazykovú demokraciu v Európe. Hlavným cieľom tohto snaženia bude vyvolať pokiaľ možno čo najširšiu diskusiu (medziiným cez masovokomunikačné prostriedky) o jazykových aspektoch Európy, aby bola verejnosť informovaná o tomto probléme... napokon, ak to bude možné, v súvislosti s touto témou rozhýbať politikov. Aby to naozaj fungovalo a aby sme dosiahli tento cieľ, musí nás byť dostatočne veľa a musíme pôsobiť ako pestrá masa. Túto manifestáciu iniciovali esperantisti a všetky esperantské asociácie v Európe budú o súvisiacej činnosti informovať v svojich regiónoch, alebo krajinách.

Meno manifestácie, EUROPA BUNTO znamená "Pestrá Európa" (doslova "Petrost' Európy"). Vyjadruje mnohofarebnú oslavu rôznorodosti jazykov v tejto manifestácii.

Táto manifestácia zhromaždí:

Miesto: Štrasburg (Francúzsko), pri Európskom parlamente a Rade Európy

Dátum : Nedeľa 9. mája 2004 (Deň Európy)

Forma: Slobodná voľba jazyka pre transparent; ľubovoľný obsah transparentu (rešpektujúc deklaráciu ľudských a európskych občianskych práv)

Informačná služba: Tlačová konferencia s rovnoprávnym zastúpením všetkých jazykov, k dispozícii prekladateľská služba pre všetky zastúpené jazyky

 

OBSAH TEJTO STRÁNKY

Prezento (predstavenie): všeobecné predstavenie manifestácie a stránky v mnohých európskych jazykoch (vďaka za pomoc s prekladom do Vášho jazyka: pošlite Váš preklad na europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (partnerské asociácie): zoznam všetkých asociácií (s odkazom na domovskú stránku, ak ju majú), ktoré oznámili svoju oficiálnu účasť na manifestácii

Kunveturado (spoločné cestovanie): zoznam návrhov a žiadostí na spoločné cestovanie na štrasburskú manifestáciu

Sloganoj & materialo (slogany & materiál): zoznam nápadov na slogany a transparenty na manifestáciu a iné pútače

Dissendolisto (elektronická konferencia): diskusný zoznam organizátorov manifestácie; jeho hlavný pracovný jazyk je esperanto a môžete sa do neho prihlásiť zaslaním prázdnej správy na europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (kontakt): možnosti kontaktovať organizátorov ("organizantoj"), alebo hovorcu ("sekretario") s otázkami o manifestácii a zasielať návrhy (spoločné zvezenie, slogany, atď), alebo Vaše preklady správcovi stránky ("TTT-estro")

Ligoj (linky): niekoľko liniek o Európe a jazykoch


(tradukis slovaken : Rastislav Šarišský)

Hejmo