EUROPA I PRAWA JĘZYKÓW: trzeba dzialać w 2004-tym roku!

W 2004-tym roku, Unia Europejska powiększy się, co będzie okazja by odbyły się wybory europejskie. Tymczasem, problem językowy pozostaje nie rozwiązany, lecz ukryty przez pseudo-wielojęzyczność z korzyścia dla tylko trzech najsilniejszych języków. Z tego powodu ryzykujemy posuwać się w kierunku lingwistycznej hegemonii, z jednym dominującym językiem, który poważnie zagrozi różnorodności językowej i kulturalnej Europy. Dlatego szczególnie esperantyści, podtrzymują zasadę wspólnego języka-mostu (lecz nie jedynego) neutralnego który pozwoliłby równoznaczny szacunek wszystkich języków i skuteczność dla demokracji europejskiej.

Właśnie w tym celu, by podtrzymać demokracje językową Europy, przygotowuje się manifestacja na skalę europejską. Głównym celem tej akcji będzie możliwie najszersze mówienie (między innymi poprzez media) na temat lingwistycznych aspektów Europy by w ten spośob uczulić świadomość publiczną odnośnie problemu…I być może w końcu zaczną coś robić w tym kierunku odpowiedzialni politycy. By osiągnąć ten cel musimy być wstarczająco liczni I zauważalni by mieć realną skuteczność. Z inicjatywą tej manifestacji wystąpili esperantyści i wszystkie związki esperanckie w Europie bedą informować na ten temat we własnym regionie i kraju.

Nazwa manifestacji EUROPA BUNTO oznacza "różnorodność europejska". Nazwa ta pokazuje świąteczną strone wielokolorowej manifestacji na planie różnorodności językowej.

Ta manifestacja połączy więc:

Miejsce: Strasbourg (Francja), obok Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

Data: Niedziela 9-go Maja 2004 (Dzień Europy)

Forma: Wolny wybór języka na hasło; wolna zawartość hasła (zgodnie z deklaracją praw człowieka i obywatela europejskiego)

Obsługa informacji: konferencja prasowa z równym udziałem reprezentacji każdego języka; udostępnienie obsługi tłumaczów reprezentowanych języków

 

ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Prezento (przedstawienie): ogólne przedstawienie manifestacji i miejsca w różnych językach europejskich (z góry dziękujemy za pomóc w przetłumaczeniu tej strony w Waszym języku: prześlijcie tłumaczenie na europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (związkowi partnerzy): lista wszystkich związków (z linkami do ich stron jeśli je mają), które oficjalnie zgłosiły uczęstnictwo w manifestacji

Kunveturado (wspólna podróż): lista propozycji i chętnych na wspólną podróż by uczęstniczyć w manifestacji w  Strasburgu

Sloganoj & materialo (hasła i material): lista pomysłów sloganów i plakatów na manifestację, i inne rekwizyty

Dissendolisto (środki przekazu): lista dyskusji dla organizatorów manifestacji; zasadniczym językiem pracy jest esperanto i możecie zaabonować się na tą listę przesyłając pusty mesaż na europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (kontakt): dane osobiste w razie pytań skierowanych w kierunku organizatorów ("organizantoj") lub sekretarza odpowiedzialnego za spotkanię ("sekretario") lub by przesłać wasze propozycję sugestje (wspólna podróż, hasłą i.t.p.) lub wasze tłumaczenia dla webmastera ("TTT-estro").

Ligoj (link, powiązaniai): parę zwiąwków odnośnie Europy i języków 


(tradukis polen : Zofia & Estelle Loiseau / Radek Celuch)

Hejmo