EUROPA IR KALBŲ TEISĖS: 2004 metais turime veikti!

2004 metais išsiplės Europos Sąjunga ir vyks rinkimai į Europos Parlamentą. Tačiau kalbos problema lieka neišspręsta ir slepiama už pseudo-daugiakalbiškumo tik trijų galingiausių kalbų naudai. Dėl to mes rizikuojame paskatinti kokios nors vienos kalbos viešpatavimą, o tai kels grėsmę Europos kalbų ir kultūrų įvairovei. Todėl esperantininkai palaiko bendros (bet ne vienintelės) neutralios kalbos, kuri įskiepytų lygiavertę pagarbą visoms Europos kalboms ir skatintų Europos demokratijos efektyvumą, pasiūlymą.

Tam, kad Europoje būtų pasiekta kalbų demokratija, organizuojama europinio lygio manifestacija. Pagrindinis šios akcijos tikslas - naudojant visuomenės informavimo priemones supažindinti publiką su kalbų problema Europoje. Galbūt tai nors kiek padės paveikti politikus. Norint pasiekti trokštamų rezultatų, mūsų turėtų būti gana daug. Šią manifestaciją inicijavo esperantininkai ir visos esperanto sąjungos Europoje apie šią veiklą informuos savo šalį arba regioną.

Manifestacijos pavadinimas EUROPA BUNTO lietuviškai reiškia "Europos margumynas". Jis simbolizuoja šios manifestacijos apie kalbų įvairovę įvairiaspalviškumą.

Taigi ši manifestacija sujungs:

Vietau: Strasbūras (Prancūzija), prie Europos Parlamento ir Europos Tarybos

Data: Sekmadienis, 2004 m. gegužės 9-a diena (Europos diena)

Forma: Laisvas kalbos pasirinkimas transparantams; laisvas transparantų turinys (gerbiant žmonių ir Europos piliečių teises)

Informacinė tarnyba: Spaudos konferencija su lygiaverčiu kiekvienos kalbos pristatymu; vertimo paslaugos kiekvienai pristatomai kalbai

 

ŠIOS SVETAINĖS TURINYS

Prezento (pristatymas): bendras manifestacijos ir svetainės pristatymas įvairiomis Europos kalbomis (iš anksto dėkojame už šios  svetainės vertimą į savo kalbą: vertimą siųskite europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (partneriai): sąrašas organizacijų (nurodant internetinę svetainę, jeigu tokia yra), kurios paskelbė apie oficialų dalyvavimą manifestacijoje

Kunveturado (bendras važiavimas): pasiūlymų ir prašymų sąrašas apie bendrą važiavimą į Strasbūrą

Sloganoj & materialo (šūkiai ir medžiaga): idėjų sąrašas apie šūkius, transparantus manifestacijai ir kitas priemones

Dissendolisto (internetinė konferencija): diskusijos manifestacijos organizatoriams; pagrindinė darbo kalba yra esperanto; prie konferencijos prisijungti galite nusiųsdami tuščią laišką adresu europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (kontaktai): savo klausimus, vertimus ir pasiūlymus (apie bendrą važiavimą, šūkius ir kt.) siųskite svetainės prižiūrėtojui ("TTT-estro")

Ligoj (nuorodos): keletas nuorodų apie Europą ir kalbas


(tradukis litoven : Ramunė Matiukaitė & Neringa Zasaitė)

Hejmo