EURÓPA ÉS A NYELVI JOGOK: cselekednünk kell 2004-ben!

2004-ben az Európai Unió bővül és európai parlamenti választások is lesznek. A nyelvi kérdés azonban megoldatlan, illetve elfedi egy ál-soknyelvűség, amely csak a három, legnagyobb nyelvnek kedvez. Emiatt fennáll a nyelvi hegemónia, illetve végül az egynyelvűség kockázata, ez pedig veszélyezteti Európa nyelvi és kulturális sokszínűségét. Ezért az eszperantisták támogatják a közös, semleges hídnyelv gondolatát, amely lehetővé tenné minden nyelv egyenlő tiszteletben tartását, és az európai demokrácia hatékony működését.

Éppen emiatt szervezünk egész Európát képviselő tüntetést a nyelvi demokráciáért. E tevékenység fő célja az lesz, hogy a lehető legszélesebb körben — többek között a tömegtájékoztatás segítségével is — beszéljünk Európa nyelvi kérdéseiről, hogy ilyen módon is tudatosítsuk az emberekben ezt a problémát és végül mozgósítsuk a politikusokat is. Ahhoz, hogy elérjük ezt a célt, és hogy a tüntetésünk hatásos legyen, nagy létszámú és sokszínű rendezvényre van szükség. Ezt a tüntetést eszperantisták kezdeményezték, és Európa minden eszperantó szervezete hírt fog adni róla a saját működési területén, illetve hazájában.

A tüntetés neve,  EUROPA BUNTO ("EURÓPAI TARKASÁG"),  Európa sokszínűségét jelképezi. Ez az elnevezés mutatja a nyelvi különbözőség miatt sokszínű tüntetés ünnepi jellegét is.

Tüntetésünk tehát mozgósítja:

Helyszíne: Strasbourg (Franciaország), az Európai Parlament és az Európa Tanács mellett

Időpontja: 2004. május 9-e, vasárnap (Európa-nap)

Formája: a feliratok, transzparensek, zászlók nyelve és tartalma szabadon választható (figyelembe véve az emberi jogok és az európai polgárok jogainak deklarációját)

Információs szolgálat: sajtó-konferencia minden nyelv egyenlő képviseletével; minden képviselt nyelv számára fordítói szolgálat biztosítása

 

WEB-OLDALAINK  TARTALMA

Prezento (Bemutatkozás): a tüntetés és a web-lapok általános bemutatása sok európai nyelven

Partneraj asocioj (Együttműködő szervezetek):  az összes, olyan egyesület felsorolása, amelyek bejelentették hivatalos részvételüket a tüntetésen (lehetőleg honlapjuk feltüntetésével)

Kunveturado (Csoportos utazási lehetőségek):  a strasbourgi tüntetésre való, csoportos utazásokra vonatkozó javaslatok és kérések listája

Sloganoj & materialo (Jelszavak):  a tüntetés jelszavaira, a transzparensek felirataira és más, figyelemfelkeltő eszközökre vonatkozó ötletek listája

Dissendolisto (Levelezési lista):  a tüntetés szervezőinek internetes vitafóruma, amelynek fő munkanyelve az eszperantó. A listára feliratkozni lehet egy üres üzenet elküldésével az europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr  elektronikus postacímre.

Kontakto (Kapcsolat):  kapcsolattartás lehetősége, ha kérdéseket akar feltenni a tüntetésre vonatkozóan a szervezőknek, illetve a felelős titkárnak, vagy ha el akarja küldeni javaslatait (társasutazás, jelszavak, stb.), vagy fordításait a hálólap szerkesztőjének

Ligoj (Összeköttetések): néhány link Európáról és a nyelvekről


(tradukis hungaren: Lajos Molnár & István Mészáros)
 

Hejmo