EUROPA A RĚČNE PRAWA: 2004 dyrbi so něšto činić!

W lěće 2004 so Europski zwjazk powjetši a nimo toho so europske wólby wotměja. Přiwšěm pak wostanje problem rěče njerozrisany, ale chowa so za pseudo-wjacerěčnosću, kiž jenož třom wjetšim rěčam tyje. Tak nastanje riziko rěčneje hegemonije a na kóncu zjednoćenja, kiž wjacerěčnosć a wjacekulturnosć Europy wohrožuje. Tohodla podpěruja mj. dr. esperantisća namjet zhromadneje (nic pak jeničkeje) neutralneje mostoweje rěče, kiž zmóžni runoprawnosć wšěch rěčow a eficientnosć europskeje demokratije.

Tohodla organizuje so za Europu směrodajna manifestacija za rěčnu demokratiju w Europje. Hłowny cil je narěčenje (po móžnosći přez masowe medije) rěčnych aspektow Europy a wuwědomjenje problema ... a na kóncu politikarjow pohnuć, so z tutej problematiku zaběrać. Zo bychmy tutón cil dócpěli, měli być ličbni a wšelakori. Esperantisća su tutu manifestaciju nastorčili a wšitke Esperanto-towarstwa w Europje budu w swojim kraju wo njej informować.

Mjeno manifestacije EUROPA BUNTO rěka "Europska pisanosć". Wone pokazuje na swjedźenski aspekt tuteje manifestacije wo rěčnej wšelakosći.

Tuta manifestacija je za:

Hdźe: Strasburg (Francoska), při Europskim parlamenće a Europskej radźe

Hdy: Njedźelu, 9. meje 2004 (dźeń Europy)

Kak: Swobodnje wuzwolene plakaty a napisma (swjatočna deklaracija čłowječich prawow na swěće a w Europje)

Informaciska słužba: Medijowa konferenca z prezentowanjom kóždeje rěče; přełožowanje za wšě zastupjene rěče

 

WOBSAH TUTYCH STRONOW

Prezento (prezentowanje): powšitkowne prezentowanje manifestacije a stronow we wjele europskich rěčach (dźak za pomoc při přełožowanju tutych stronow do Wašeje rěče : pósćelće swój přełožk na europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (partnerske towarstwa): lisćina wšěch towarstow (z wotkazom na domjacu stronu, jeli maja), kiž su so oficialnje za manifestaciju přizjewili

Kunveturado (sobujězba): lisćina poskitkow a próstwow wo sobujězbu na manifestaciju do Strasburga

Sloganoj & materialo (hesła & material): lisćina mysličkow za hesła plakatow za manifestaciju a pod.

Dissendolisto (diskusijna lisćina): diskusijna lisćina za organizatorow manifestacije; dźěłanska rěč je esperanto a móžeće sej ju skazać z prózdnej mailku na europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (kontakt): móžnosć, so organizatorow abo zamołwiteho prašeć, něšto namjetować abo poskićić (sobujězbu, hesła, přełožki atd.)

Ligoj (wotkazy): něšto wotkazow wo Europje a rěčach


(tradukis alt-soraben : Eduard Werner)

Hejmo