CEARTA TEANGA SAN EORAIP – beart do 2004 de dhíth!

I rith  na bliana 2004  méadófar an tAontas Eorpach agus beidh toghcháin eorpacha ann. Ach fós nil aon réiteach faighte ar cheist na dteangacha. Tá an fhadhb sin i bhfolach faoi cheileatram de ilteangachas bréige a thugann tús áite do thrí theanga chumhachtacha. Fágann sin go bhfuilimid i gcontúirt theacht faoi smacht ag na teangacha sin mar thúscheim, agus ag aon teanga amháin acu i ndeireadh báire. Déanfaidh seo léirscrios ar shaibhreas teanga agus cultúir na hEorpa.  Sin an fáth a dtacaíonn lucht Esperanto leis an mholadh go n-úsáidfí idirtheanga neodrach, neamheisiach, teanga a cheadódh comhurraim do achan teanga eile agus a rachadh chun sochair don daonlathas in imeachtaí uile an Aontais Eorpaigh.

Chuige seo tá léirsiú á eagrú ar bhonn uile-Eorpach ar mhaithe leis an daonlathas i gcúrsaí teanga.. Sé príomhchuspóir na hagóide seo díospóireacht  fhorleathan a thionscnamh, le cabhair na meán cumarsáide a bheidh ag trácht ar an léirsiú, chun aire an phobail a dhíriú ar an fhadhb, rud ar féidir go musclóidh sé na polaiteoirí  as suan na faille . Chun an sprioc seo a bhaint amach, áfach,  caithfimid bheith líonmhar, taibhseach, ildathach  ar  láthair an léirsithe. B’iad lucht Esperanto a cheap an feachtas seo agus scaipfidh gach cumann Esperanto eolas faoin bheart ina cheantar agus ina thír féin.

EUROPA BUNTO an teideal a bheidh ar an léirsiú, agus ciallaíon sin "Ildathachas na hEorpa". Léirionn an t-ainm sin an taobh féiltiúil, taibhseach den agóid seo faoi éagsúlacht teanga.

Tabharfaidh an léirsiú na dreamanna seo le chéile:

Áit : Strasburg na Fraince, taobh le Pairlimint na hEorpa  agus Comhairle na hEorpa

Dáta : Domhnach,  7 Bealtaine 2004  ( Lá na hEorpa)

Foirm : Bhur rogha féin maidir leis an teanga agus an teachtaireacht a bheidh ar bhur meirgí, fhad is nach sáraítear  an  "Forógra um Chearta  Daonna agus Chearta Saoránaigh na hEorpa"

Seirbhís Eolais : Preasócáid ar a mbeidh gach teanga ar chomhchéim. Córas aistriúcháin ar fáil do achan teanga sa láthair

 

CÁBHAR  AN  tSUÍOMH  IDIRLÍN SEO

Prezento (Cur i láthair) : Cur síos ginearálta ar an léirsiú agus an suíomh i gcuid mhór teangacha Eorpacha (Bheimis buíoch as aistriúchán den leathanach seo  i bhur dteanga dhúchais.: seoltar an t-aistriúchán chuig europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (Cumainn Chomhpháirteacha) : liosta de na cumainn uilig (maille le sonraí faoina leathanach fáilte má tá a leithéid acu)  a dúirt go mbeadh siad páirteach go hoifigiúil sa léirsiú

Kunveturado (Chomhthaisteal) : liosta iarratas agus tairiscintí maidir le taisteal i gcuideachta a  chéile go dtí Strasburg

Sloganoj & materialo (Sluadhánta agus ábhar eile) : liosta moltaí i dtaca le manaí, sluadhánta srl do na meirgí – agus ábhar meallacach eile

Dissendolisto (Pléliosta) : liosta de na daoine a bheidh ag eagrú an léirsithe. Esperanto an phríomhtheanga oibre. Féadann sibh clárú leis an liosta seo ach teachtaireacht ‘bhán’ a chur chuig: europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (Teagmháil) : modhanna teagmhála chun ceisteanna a chur ar eagraitheoirí ("organizantoj") agus rúnaí feidhme  an léirsithe ("sekretario"),nó chun moltaí a chur i dtaobh sluadhánta, taisteal i gcuideacha srl. nó  chun  aistriúchán  a chur chuig ceannaire  an tsuíomh idirlín ("TTT-estro")

Ligoj (Naisc) : Roint nasc atá ag baint leis an Eoraip agus le cúrsaí teanga


(tradukis irland-gaelen : Breandain O' Mearain)

Hejmo