EUROOPPA JA KIELELLISET OIKEUDET:  Toimittava v.2004!

Vuonna 2004 EU laajenee ja pidetään Euroopan parlamentin vaalit.Kielikysymys on ratkaisematta. Se on peitetty muodolliseen monikielisyyteen, joka todellisuudessa suosii vain kolmea suurinta kieltä.  Tämä on muutaman, lopulta yhden kielen ylivallan uhka.  Se vaarantaa Euroopan kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden.  Siksi mm. esperantistit kannattavat puolueetonta siltakieltä, joka mahdollistaisi kaikkien kielten tasa-arvoisen kunnioittamisen ja Euroopan demokratian toimivuuden.

Tämän tavoitteen tukemiseksi järjestetään yhteinen mielenosoitus Euroopan kielellisen kansanvallan puolesta.  Kampanjan tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman laajaa keskustelua Euroopan kielioloista mm. joukkotiedotusvälineissä yleisön tietoisuuden herättämiseksi  -  ja edelleen poliitikkojen painostamiseksi kannanottoihin.  Tavoitteeseen pääsemiseksi meidän on oltava riittävän lukuisat ja moninaiset.  Esperantistit ovat tehneet kampanja-aloitteen, ja Euroopan eri maitten esperantojärjestöt tiedottavat siitä.

Mielenosoituksen nimi EUROPA BUNTO merkitsee "kirjavaa Eurooppaa". Se kuvaa kielellisen moninaisuuteen hilpeää ja juhlavaa puolta.

Mielenosoitukseen kutsutaan siis:

Paikka: Strassburgissa Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston luona

Aika: Sunnuntai 9. toukokuuta 2004 (Eurooppa-päivä)

Muodot: Julisteitten ja banderollien kieli ja sisältö on vapaa, kunhan ne noudattavat Ihmisoikeuksien julistuksen ja Euroopan kansalaisoikeuksien julistuksen henkeä

Tiedotus: Lehdistötilaisuudessa kaikki kielet ovat samanarvoisia; järjestetään kaikkien kielten käännösapu

 

TÄMÄN SIVUN SISÄLTÖ

Prezento (esittely): mielenosoituksen yleisesittely monilla Euroopan kielillä (jos haluat lisätä osaamasi, mutta vielä puuttuvan kielen, lähetä osoitteella europa.bunto@eraro.com

Partneraj asocioj (yhteistyötahot): kampanjaan ilmoittautuneet mahdollisi- ne kotisivuosoitteineen

Kunveturado (kimppakyydit): kimppakyytitori Strassburgiin mänijöille

Sloganoj & materialo (tunnuksia ja aineistoa): ideatori

Dissendolisto (postituslista): keskustelulista järjestäjille; sen pääkieli on esperanto. Tilaus: Lähetä tyhjä viesti:europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (yhteys): yhteystiedot järjestäjiin ja tiedotuksille, käännöksil- le, ehdotuksille jne

Ligoj (linkkejä) : muutamia Eurooppa- ja kieliaiheisia linkkejä


(tradukis finnen : Tuomo Grundström)

Hejmo