EUROOPA JA KEELTE ÕIGUSED:on vaja tegutseda 2004.aastal!

2004.aastal Euroopa Liit laieneb ja toimuvad ka europarlamendi valimised.Keeleprobleem on jätkuvalt lahendamata ja varjatud pseudomultilingvismiga antakse eelis kolmele kõige suuremale keele.See aga põhjustab keelelist hegemooniat,mis omakorda võib viia keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse kadumisele Euroopas.Seetõttu toetavad esperantistid ühise(mitte ühis) ja neutraalse abikeele esperanto kasutuselevõtmist,mis austab demokraatlikult ühtemoodi kõiki keeli.

Seetõttu organiseerime üle-euroopalist meeleavaldust keelelise demokraatia kaitseks.Peamiseks eesmärgiks on tutvustada ja teadvustada nii laialdaselt kui võimalik(ka meedia vahendusel)Euroopa keeleprobleeme....ja panna poliitikud lõpuks selles suunas tegutsema.Selleks et saavutada eesmärki peame tegutsema hulgakesi ja mitmekesiselt.Esperantistid on selle meeleavalduse algatajad ja kõikide Euroopa maade Esperanto-assotsiatsioonid informeerivad meie tegevusest kohapeal.

Meeleavalduse nimi EUROPA BUNTO tähendab "euroopa kirjusust". See viitab meeleavalduse pidulikule küljele keelte kaleidoskoobis.

Meeleavaldus koondab:

Koht:Strasburg(Prantsusmaa),Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu hoone juures

Aeg:Pühapäeval 9.mail 2004.a.(Euroopa Päeval)

Form:Keele ja sisu vaba valik plakatitel(pidades silmas inimõiguste deklaratsiooni ja euroopa kodanikuõigusi)

Infoteenistus:Pressikonferents kõikide keelte võrdse esindatusega;tõlketeenus kõigile esindatud keltele

 

KÄESOLEVATE LEHEKÜLGEDE SISU

Prezento(esitlus):meeleavalduse üldine esitlus paljudes euroopa keeltes:saada oma tõlgeeuropa.bunto@eraro.com

Partneraj asocioj(partner-assotsiatsioonid):kõikide assotsiatsioonide nimekiri(viitega kodulehele),kes teatasid ametlikult meeleavaldusest osavõtust

Kunveturado(ühissõit):ettepanekud, palved ja ühissõidu nimekiri minekuks meeleavaldusele Strasburgi

Sloganoj & materialo(plakatid & materjal):ideed plakatite valmistamiseks meeleavalduse jaoks

Dissendolisto(infolistid):infolistid meleavalduse organisaatoritele;peamine töökeel on Esperanto ja seda saab tellida saates tühja teateeuropa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto(kontaktid):kontaktivõimalused,et esitada küsimusi meeleavalduse organiseerijatele("organizantoj") või vastutavale sekretärile("sekretario") ja saata ettepanekuid(ühissõidust,plakatitest jne.),esitada tõlkeid webmasterile("TTT-estro")

Ligoj(sidemed):mõningad sidemed Euroopa ja keelte kohta


(tradukis estonen : Tonu Hirsik)

Hejmo