EUROPA OG SPROGRETTIGHEDER: En handlingsplan for 2004!

I 2004 bliver den Europæiske Union større og samtidig er der valg til Europaparlamentet. Men man har endnu ikke løst det europæiske sprogproblem, og under dække af en pseudo-flersprogethed tages reelt kun 3 magtfulde sprog i betragtning. Derfor risikerer vi at bevæge os mod en sproglig hægemoni, for til sidst at blive påtvunget et enkelt sprog - og dermed kommer den sproglige og kulturelle mangfoldighed i farezonen. Af disse grunde støtter blandt andet esperanto-bevægelsen et forslag om et fælles neutralt hjælpesprog som skal sikre den samme respekt for alle medlemslandenes sprog og et effektivt europæisk demokrati.

I denne forbindelse organiseres der en Europa-omspændende kampagne for sprogligt demokrati i Europa. Det vigtigste mål hermed er at få en bred debat (bl.a. i massemedierne) om de sproglige aspekter af et forenet Europa og at gøre borgerne bevidste om denne problemstilling... og måske endda få politikerne i tale. For at nå dette mål skal vi være tilstrækkeligt mange og mangfoldige for at have den fornødne gennemslagskraft. Esperantisterne har taget initiativet til denne kampagne, og alle Esperanto-foreninger i Europo informerer om disse tiltag i sine respektive regioner eller lande.

Navnet på kampagnen er EUROPA BUNTO, hvilket betyder "det mangefarvede Europa". Det hentyder til den festlige side af denne mangefarvede kampagne om sprogmangfoldighed.

Kampagnen forener altså:

Sted: Strassburg (Frankrig), i nærheden af Europaparlamentet og Europarådet

Dato: Søndag den 9. maj 2004 (Europadagen)

Form: Frit valg af sprog på de medbragte bannere; frit tekstindhold (som respekterer deklarationen om menneske- og Europa-borger rettigheder)

Informationskontor: Pressekonference med ligeværdig repræsentation af alle sprog; oversættelseshjælp omfattende alle deltagersprog

 

INDHOLD AF DETTE WEB-STED

Prezento (Præsentation): Generel præsentation af demonstrationen og af det mangesprogede Web-sted (på forhånd tak for din hjælp med at oversætte denne side til andre sprog: send din oversættelse til europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (Deltagende foreninger): en liste over alle foreninger (med angivelse af deres eventuelle hjemmeside) som har meddelt deres officielle deltagelse i demonstrationen

Kunveturado (Fælles kørsel): en liste med tilbud og forespørgsel om fælles kørelejlighed til demonstrationen i Strassburg

Sloganoj & materialo (Slogans & materiale): en liste med forslag til slogans og bannere til demonstrationen, og lignende tiltag

Dissendolisto (Nyhedsliste): diskussionsliste for arrangørerne af demonstrationen; arbejdssproget er først og fremmest Esperanto, og du kan abonnere på denne liste ved at sende et tomt e-brev til europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (Kontakt): muligheder for at stille spørgmål til arrangørerne ("organizantoj") eller til det ansvarshavende sekretariat for demonstrationen ("sekretario"), og for at sende dine forslag (fælleskørsel, slogans, osv.) eller dine oversættelser til den web-ansvarlige ("TTT-estro")

Ligoj (Links): diverse links om Europa og sprog


(tradukis danen : Jesper Lykke Jacobsen)
 

Hejmo