EVROPA A JAZYKOVÁ PRÁVA: nutno jednat v roce 2004!

V roce 2004 se Evropská unie rozšíří a proběhnou i volby. Jazykový problém však zůstává nevyřešen, spíše skryt za zdánlivou mnohojazyčností, která však nahrává třem nejsilnějším jazykům. Tím riskujeme jazykovou hegemonii a nakonec uniformitu, která ohrožuje jazykovou a kulturní různorodost Evropy. Proto esperantisté podporují myšlenku společného (ne však absolutního) neutrálního jazykového mostu, který umožňuje rovnoprávnou úctu ke všem jazykům a účinnou demokracii.

Za tím účelem se organizuje celoevropská manifestace za jazykovou demokracii v Evropě. Hlavním cílem akce je vyvolat diskuze (mj. v hromadných sdělovacích prostředích) o jazykových aspektech Evropy, aby vědomí o tomto problému proniklo na veřejnost a přimělo politiky se jím zabývat.  To se nám podaří jen tehdy, sejdeme-li se v dostatečném množství a budeme-li dostatečně pestří. Tuto manifestaci vyvolali esperantisté, proto esperantské organizace budou podávat informace ve svých zemích a krajích.

Název manifestace EUROPA BUNTO ("pestrost evropy") vyjadřuje mnohobarevnost jazykové různosti.

Manifestace che shromáždit:

Místo : Strasbourg (Francie), u Evropského Parlamentu a Rady Evropy

Datum : Neděle 9. května 2004 (Den Evropy)

Forma : Svobodný výběr jazyka pro transparenty a jejich svobodná prezentace (podle deklarace lidských práv a práv evropského občana)

Informační servis : Tisková konference s rovnoprávnou reprezentací ve všech jazycích; poskytnutí překladatelské služby pro všechny zúčastněné jazyky

 

OBSAH TĚCHTO STRÁNEK

Prezento (prezentace) : všeobecná prezentace naší manifestace a těchto stránek v mnoha evropských jazycích (děkujeme předem za překlad těchto stránek do vašeho jazyka; zašlete svůj překlad na adresu europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (partnerské asociace) : seznam všech svazů (s uvedením jejich webové stránky, pokud ji mají), které oznámily svou oficiální účast na manifestaci.

Kunveturado (společná cesta) : seznam nabídek a žádostí o společnou cestu na manifestaci ve Strasbourgu

Sloganoj & materialo (slogany & materiály) : seznam námětů na slogany a transparenty pro manifestaci a další upoutávky

Dissendolisto (rozesílací seznam) : seznam k rozesílání diskuzních příspěvků; jeho hlavním pracovním jazykem je esperanto a můžete se do něj přihlásit zasláním prázdné zprávy na adresu europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (kontakt) : spojení na organizátory ("organizantoj") a zodpovědného tajemníka manifestace ("sekretario"), pokud se na ně chcete obrátit s otázkami nebo návrhy  (společná cesta, slogany apod.) nebo pokud chcete poslat své překlady hospodáři webové stránky ("TTT-estro")

Ligoj (odkazy) : několik odkazů na stránky o Evropě a jazycích


(tradukis ĉeĥen : Miroslav Malovec)

Hejmo