EWROP A HAWLIAU IEITHYDDOL: rhaid gweithredu yn 2004!

Bydd y flwyddyn 2004 yn gweld ehangu'r Undeb Ewropeaidd, yn ogystal ag etholiadau i Senedd Ewrop. Serch hynny, maer broblem iaith yn parhau heb ei datrys, wedi ei chuddio dan y ffug-amrywiaeth ieithyddol syn pleidior tair iaith fwyaf grymus. O ganlyniad, mae perygl inni wynebu goruchafiaeth yr ieithoedd hynny, a gorfodi un iaith yn y pen draw.  Byddai hyn yn cael effaith andwyol iawn ar wir amrywiaeth ieithyddol Ewrop. Dyna pam mae Esperantwyr, ymhlith eraill, o blaid iaith gyffredin, niwtral (ond ni unigryw) a fyddain parchu pob iaith, gan sicrhau effeithlonrwydd democratiaeth yn Ewrop.

Am hynny, trefnir ardystiad ar draws Ewrop dros ddemocratiaeth ieithyddol Ewropeaidd. Prif nod y weithred yw tynnu cymaint o sylw â phosibl, trwyr cyfryngau yn enwedig, at bwnc yr iaith yn Ewrop, gan godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r broblem ... yn y gobaith o ysgogir gwleidyddion i weithredu. I gyflawnir nod hwn, rhaid wrth gynifer ohonom â phosibl, o gefndiroedd diwylliannol mor amrywiol â phosibl, i ddwyn y maen i'r wal.  Syniad yw hwn a ddeilliodd ymhlith Esperantwyr, a bydd pob clwb a chymdeithas Esperanto yn Ewrop yn lledaenu'r neges yn eu hardaloedd au gwledydd.

Enwr ymgyrch yw EUROPA BUNTO, syn golygu "caleidosgop Ewrop".  Maer enw yn awgrymur elfen o ddathlu lliwgar yn y gwrthdystiad hwn dros amrywiaeth ieithyddol.

Bydd y gwrthdystiad hwn yn dod âr canlynol ynghyd:

Lle: Strasbwrg (Ffrainc), wrth Senedd Ewrop a Chyngor Ewrop

Dyddiad: Sul 9 Mai 2004 (Diwrnod Ewrop)

Ffurf: dewis agored o ran ieithoedd ar faneri; dewis agored o ran cynnwys baneri (o barch ir datganiad ar iawnderau dynol a dinasyddion Ewropeaidd)

Gwasanaeth Gwybodaeth: cynhadledd i'r wasg gyda chynrychiolaeth gyfartal i bob iaith; gwasanaeth cyfieithu ar gyfer pob iaith a gynrychiolir

 

CYNNWYS Y WEFAN HON

Prezento (cyflwyniad): cyflwyniad cyffredinol i'r gwrthdystiad ar safle, mewn llawer o ieithoedd Ewropeaidd.

Partneraj asocioj (cymdeithasau partner): rhestr o'r cymdeithasau (ynghyd â chyswllt âu gwefannau lle bo modd) sydd wedi datgan eu bod yn cymryd rhan yn y digwyddiad.

Kunveturado (rhannu car):  rhestr o bobl yn cynnig ac yn ceisio rhannu car i deithio i Strasbwrg ar gyfer y digwyddiad.

Sloganoj & materialo (sloganau a deunyddiau): rhestr o awgrymiadau am sloganau  a baneri at y gwrthdystiad, a dulliau eraill o dynnu sylw.

Dissendolisto (rhestr iw dosbarthu): rhestr o bethau i'w trafod ar gyfer trefnwyr y gwrthdystiad; prif iaith ymarferol y rhestr hon fydd Esperanto ac mae croeso ichi danysgrifio trwy yrru neges wag at europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr.

Kontakto (cysylltiadau): manylion cyswllt am holir trefnwyr ("organizantoj") neur ysgrifennydd syn gyfrifol am y digwyddiad ("sekretario") neu am yrru cynigion ac awgrymiadau (rhannu car, sloganau, ayb) at drefnydd y wefan ("TTT-estro").

Ligoj (dolenni): dolennau â safleodd a ieithoedd Ewropeaidd


(tradukis kimren : Robin Chapman)

Hejmo