EUROPA I ELS DRETS LINGÜISTICS: mobilitzem-nos per ells el 2004 !

El 2004, la Unió Europea serà ampliada i se celebraran també les eleccions europees. Tanmateix, el problema lingüístic quedarà sense resoldre, i camuflat per un pseudo-multilingüisme que afavoreix només les 3 llengües més poderoses. Per tot això, correm el risc d’anar cap a una hegemonia lingüística, i també cap a una llengua única que posaria greument en perill la diversitat lingüística i cultural d’Europa. Aquesta és la raó per la qual els esperantistes donen suport al principi d’una llengua pont comuna (i no pas única) neutra que permetria un respecte igualitari envers totes les llengües i que tornaria eficaç la democràcia europea.

És amb aquest fi que hom organitza una manifestació a escala europea per la democràcia lingüística d’Europa. L’objectiu principal d’aquesta acció serà propiciar un extens debat (sobretot a través dels mitjans de comunicació) sobre els aspectes lingüístics d’Europa perquè l’opinió pública prengui consciència d’aquest problema... i així potser aconseguir que els responsables polítics actuïn. Per assolir aquest objectiu, hem de ser prou nombrosos i diversos per tal de ser realment eficaços. Els esperantistes han pres la iniciativa d’organitzar aquesta manifestació i totes les associacions d’esperanto a Europa s’encarregaran d’informar-ne en llurs respectives regions o països.

El nom de la manifestació EUROPA BUNTO significa “Europa multicolor”. Això ens mostra el caire festiu d’aquesta manifestació multicolor sobre la diversitat lingüística.

En aquesta manifestació hi seran presents:

Lloc: Estrasburg (França), al costat del Parlament Europeu i el Consell d’Europa

Data: Diumenge 9 de maig del 2004 (Diada d’Europa)

Aspectes organitzatius: Lliure elecció de la llengua en les banderoles i pancartes; lliure contingut de les banderoles (respectant la declaració dels drets de l’home i de la ciutadania europea)

Servei d’informació: Conferència de premsa amb igualtat de representació per a cada llengua; un servei de traducció serà posat a la disposició de totes les llengües representades

 

CONTINGUT DE LA PÀGINA WEB

Prezento (presentació) : presentació general de la manifestació i de la pàgina web en nombroses llengües europees (agraïm a la bestreta el vostre ajut per tal de traduir aquesta pàgina a la vostra llengua: envieu-nos-en la traducció a europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (ascociacions participants) : llista de totes les associacions (amb esment de la vostra pàgina web, si en teniu) que han anunciat llur participació oficial a la manifestació

Kunveturado (viatges en comú) : llista de les propostes i peticions de viatges en comú per anar a la manifestació d’Estrasburg

Sloganoj & materialo (eslògans & material) : llista d’idees per als eslògans i de banderoles per a la manifestació, i d’altres elements

Dissendolisto (llista de difusió) : llista de discussió per als organitzadors de la manifestació; llur llengua de treball principal és l’esperanto i en podeu ser membres enviant un missatge buit a europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (contacte) : es pot contactar amb els organizadors (“organizantoj”) o amb el secretariat responsable de la manifestació (“sekretario”); també es poden enviar propostes (viatges en comú, eslògans, etc.) o bé traduccions al responsable de la pàgina web ("TTT-estro")

Ligoj (lligams) : alguns lligams relacionats amb Europa i les llengües


(tradukis katalunen :
Kataluna Esperanto Asocio) 

Hejmo